Učenice Osnovne škole Ivana Mažuranića Tomislavgrad, Maja i Slavica Perić, pohvaljene su na haiku natječaju koji je raspisala udruga “Goranski koraci”, Crni Lug za  2023. godinu. 

Teme su bile “ptice” i “podnožje Risnjaka”, a natjecati su se mogli kako odrasli autori, tako i učenici osnovnih škola. 

Maja i Slavica su ujedno i sestre, ali i mlade osobe već zapaženih i vrijednih rezultata. Obje su pisale haiku na temu “ptice”, a njihovi radovi, uz mnoštvo drugih kreativnih i pažnje vrijednih tekstova ove minijaturne japanske vrste, bit će objavljeni u ovogodišnjem zborniku.

Š. M. J./Tomislavcity