Mole se ratni vojni invalidi koji su korisnici osobne invalidnine, a koji do sada nisu dostavili novi izvod iz matične knjige rođenih da to učine u roku od 7 dana.

Izvod iz matične knjige potrebno je dostaviti u Službu za pitanja branitelja, sobe broj 7 i 8.

Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Služba za pitanja branitelja Općine Tomislavgrad