Za sve one koji će ovih dana iz tuđine krenuti u rodni duvanjski zavičaj, ili su mislima u njemu, objavljujemo priloženi video koji je snimio i poslao Prisojanin Ivan Ćurić.

Prilažemo i jednu Matoševu pjesmu koje smo se sjetili upravo gledajući ovaj lijepi naš kraj.

 

Tuga vidika

Na humku iznad starog sela
U sjeni mir i vječni hlad,
Uz lipu drvena kapela
S vidikom čak na grad.
Ko materina prsa bijela
To brdo blažilo bi jad,
Da naokolo zemlja cijela
Ne čeka sraman pad.
Tišinâ ima, gdje se čuje
Što genij domovine snuje,
No nema više nas!
Gdje glasnije ti srce kuca,
Oj dome naš, tu naše puca
Tvoj razbirući glas! (Antun Gustav Matoš)

 

Tomsilavcitcy