Foto: Ilija Skočibušić

U crkvi svetog Josipa Radnika na Groblju mira na Bilima, župa Goranci, danas je slavljena sveta misa povodom blagdana Svetoga Josipa Radnika. Misu je predslavio fra Marinko Šakota, kapelan na Čerinu.

U sklopu projekta Groblje Mira na Bilima je danas postavljena i skulptura PIETA, Marija oplakuje mrtvoga Krista. Rad je to našega akademskoga kipara Ilije Skočibušića iz Tomislavgrada.

O ovomu autorskome djelu Skočibušić je za Tomislavcity kazao: “Želja mi je da u ovoj skulpturi žrtve i patnje našeg naroda sjedinim s Kristovom patnjom i žrtvom. Patnja suobličena s Kristom preobražava se u nadu uskrsnuća a bez Krista postaje tragedija.

Tomislavcity