Sveta Katarina, čije ime na grčkom znači ‘Ona koja je čista’, rođena je oko 282. godine, a umrla je 305. godine poslije Krista. Kroz povijest je Sveta Katarina bila poznata pod više naziva, kao što su Katarina Sijenska i Katarina Genovska, a u narodu je najpoznatija pod nazivom Katarina Aleksandrijska. Mučena i pogubljena zbog svoje čvrste vjere u Boga, u narodu je postala oličenje vjere i čistoće. Danas je poznata kao zaštitnica djevica jer je i sama bila djevica, zaštitnica umirućih jer je umrla za vjeru, te zaštitnica govornika i teologa jer je obranila vjeru od filozofa koji su je trebali uvjeriti kako Bog ne postoji. Uz to, ona je i zaštitnica radnika, učenika, dojilja i bolesnih.

Na brdu Sinaj gdje je Sveta Katarina pokopana, car Justinijan je sagradio samostan Svete Katarine koji se i danas tamo nalazi. Na tom istom mjestu sagrađeno je međureligijsko središte za kršćane, židove i muslimane jer je prema biblijskoj priči upravo tamo Mojsije primio Deset Božjih zapovijedi.

Želimo vam radostan blagdan Svete Kate i blagoslovljen imendan onima koji nose ime današnje svetice uz dvije slične stare molitve i najpoznatiju pučku izreku koja se upravo spominje uz ovaj dan – Sveta Kata snig na vrata!

MOLITVA SVETOJ KATI (medjugorje info.)

Sveta Kata Boga moli, svetu crkvu hodi,
Anđeo je pita s onu stranu svita:
Katarino mučenico, Isusova zaručnico,
Bole li te rane tvoje?
Ne bole me rane moje
već me boli srce moje, za Isusom sinom Marijinim.
Židovi ga odvedoše na nožima raznesoše.
Anđeli s neba sletiše, svetu krvcu skupiše,
U kalež je mećaše i pred Boga nosiše.
Sam dragi Bog govori, ko ovu molitvu tri puta na dan izmoli,
tri će duše okupiti; očevo, majkino i njegovo. Amen.

BAKINA MOLITVA SVETOJ KATARINI

(Dobili smo jednu zanimljivu molitvicu iz hrvatskog sela Gibarica. Inače selo Gibarica nalazi se u Srijemu – Srbija (narodni.hr)

SVETA KATO KATARINA
PRVA BOŽJA MUČENICA
KOJA SE MUČILA
12 PONEDILJAKA
13 UTORAKA
ŠIBICOM ŠIBANA
BRITVICOM REZANA
KOLO VITANA
ANĐELA PITANA
KAKO KATO BIJAŠE
KAD ISUSA RASPINJAŠE
KAPI KRVI KAPAŠE
ANĐELI DOĐOŠE
U KALEŽ SKUPIŠE
PRED BOGA NOSAŠE
SAM BOG GOVORAŠE
KO BI OVU MOLITVICU IZMOLIO
UJUTRO I UVEČE
TRI BI DUŠE IZ BOGATORIJE IZBAVIO
PRVO OČEVU
DRUGU MATERINU
TREĆU ONOM KO SE MOLI
AMEN

 

Više izvora/tomislavcity