Županijski zavod za upošljavanje Livno uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u srijedu 12.12.2018.g. svečano će otvoriti poslovne prostorije Ispostave Tomislavgrad sa početkom u 12 sati u ulici Mijata Tomića b.b.

Županijski zavod za upošljavanje Livno  na čelu sa direktorom Antom Omazićem pokazao je interes za suradnjom, promjenom načina i usvajanjem novih procedura rada, a koje se predviđene Reformskim paketom Projekta zapošljavanja mladih (YEP).  Jedna od pretpostavki uvođenja novog modela rada svakako jeste i odgovarajuća infrastruktura koja će osigurati maksimalnu efikasnost u radu i primjeni novih procedura. Inače nove prostorije Ispostave Tomislavgrad se nalaze pored starih prostorija Ispostave, s tim da je izvršena potpuna adaptacija prostora a kako bi se omogućile moderno opremljene kancelarije za savjetodavce, šalter sala i sala za grupni rad a sve sa ciljem pružanja kvalitetnijih usluga prema kijentima. Ranije se čitava ispostava nalazila u dvije prostorije te nije bilo moguće pružati savjetodavne usluge, niti organizirati grupno informiranje, savjetovanje ili sastanke sa poslodavcima. Javlja YEP.

Ključ za integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada leži u poboljšanoj i kontinuiranoj komunikaciji sa poslodavcima sa jedne strane i intenzivnom radu sa nezaposlenim licima sa druge strane. Ovakva podjela organizacije rada će omogućiti više vremena za rad sa nezaposlenim osobama i poslodavcima.

Livno online