smokva
Foto: Ante Đikić/Tomislavcity

U mog rodijaka rodila je smokva i od roda savila je grane pa neka se vidi a i čuje na sve
strane.

Ante Đikić/Tomislavcity