Zavod za javno zdravstvo Hercegbosanske županije objavio je rezultate istraživanja uzoraka vode za kupanje i rekreaciju.

Kako navode u spomenutome Zavodu, 31. srpnja izvršeno je epidemiološko izviđanje, uzorkovanje, analiza i interpretacija dobivenih analiziranih uzoraka vode na više lokaliteta Buškoga jezera (Marinovac) te rijeci Sturbi i Mandeku (Valu).

Dobiveni rezultati istraživanih uzoraka vode udovoljavaju standardima koje propisuje Pravilnik o kupalištima i kriterijima za utvrđivanje kvalitete vode za kupanje, navode u Zavodu.

Download (PDF, Unknown)