Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Rješenje kojim se za vršitelja dužnosti tajnika Vlade Hercegbosanske županije imenuje Tatjana Čečura dipl. iur. najduže do okončanja natječajne procedure za izbor i imenovanje tajnika Vlade Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Kupres za imenovanje dr. Ivice Čička za ravnatelja Doma zdravlja Kupres u trajanju od 4 godine.

Na sjednici donesena je i Odluka kojom se odobravaju sredstava za Agenciju za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 240.000,00 KM u svrhu osiguranja redovitog poslovanja. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz Proračuna Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije  s ekonomskog konta Potpora neprofitnim organizacijama-Agencija za privatizaciju.

Vlada je donijela i Odluku o subvencioniranju linija javnog prijevoza za 2018. godinu kojom se odobrava subvencioniranje troškova prijevoza putnika na putnim pravcima javnog prijevoza Drvar-Bosansko Grahovo-Livno u oba smjera i Glamoč-Livno u oba smjera od 50% redovite cijene prijevoza. Sredstva za financiranje troškova prijevoza iz ove Odluke u iznosu od 36.000,00 KM planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu gospodarstva na ekonomskom kodu „ Ostale potpore-prijevoz“.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o usvajanju sveobuhvatnih odgovora na upitnik Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.