Odlukom općinskog Vijeća općine Tomislavgrad od 30.7.2020. godine o subvencioniranju jesenje sjetve ozime pšenice u iznosu od 30.000,00 KM općina će sudjelovati u nabavci kvalitetnog sjemena pšenice u iznosu od 50% od ukupne cijene sjemena pšenice.

Za dio potreba naših poljoprivrednih proizvođača već je osigurano 70.000 kg kvalitetnog sjemena, koje će, kad se steknu određeni uvjeti, preko dobavljača biti uvezeno i dostupno poljoprivrednim proizvođačima.

Korisnici ove subvencije moraju biti upisani u jedinstveni RPG-a i registar klijenata. Minimalna količina kupljenog sjemena koja će se subvencionirati od strane općine iznosi 300 kg. (sjetva površine 1 ha) a maksimalna 4.000 kg sjemena pšenice (ovisno o ukupnim iskazanim potrebama).

Svi zainteresirani za kupovinu sjemena pšenice svoje potrebe dužni su prijaviti u zgradi općine Tomislavgrad, u odjelu za poljoprivredu najkasnije do 21.8.2020. godine.

Općina Tomislavgrad preko svojih službi biti će maksimalno uključena u realizaciju ovoga projekta kako prilikom same sjetve tako i prilikom žetve ove pšenice u 2021. godine.

Iz tog razloga planira organizirati i predavanje u narednom periodu,  prije same sjetve pšenice s temom tehnologija uzgoja pšenice.

Sve informacije mogu se dobiti u zgradi općine Tomislavgrad, soba br. 6.

Stručni savjetnik 

Željko Jurić dipl.ing.ag.