Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića Bukovica raspisuje

JAVNI POZIV

za upis učenika u program produženog boravka u Osnovnoj školi

fra Mije Čuića Bukovica

Osnovna škola fra Mije Čuića Bukovica poziva zainteresirane roditelje za upis učenika od 1. do 5.
razreda u program produženog boravka u prostorijama Osnovne škole fra Mije Čuića Bukovica i u
prostorijama područnih škola.
Produženi boravak se organizira u školskoj 2024./2025. u periodu od početka rujna 2024. godine do
kraja nastavne godine. Planirano radno vrijeme boravka je svaki radni dan od 10:30 do 16:00h .
Programom će biti obuhvaćeno najviše 15 učenika po skupini.
U slučaju da se prijavi veći broj učenika od planiranog u skladu s mogućnostima i propisanim
uvjetima škole, prednost imaju:
– učenici bez oba roditelja ili jednog roditelja,
– učenici oba zaposlena roditelja,
– učenici koji žive u teškim socijalnim uvjetima prema dokumentaciji Centra za socijalnu skrb
– učenici 1. i 2. razreda
Uz Zahtjev za upis učenika u program produženog boravka u školskoj 2024./2025. godini potrebno je
dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– izvod iz Matične knjige rođenih,
– potvrdu poslodavca o zaposlenosti (za zaposlene roditelje),
– potvrdu Centra za socijalnu skrb (za učenike koji žive u teškim socijalnim uvjetima).
Zahtjev za upis nalazi se u prilogu Javnog poziva.
Ispunjen zahtjev i potrebnu dokumentaciju dostaviti isključivo poštom na adresu škole:
Osnovna škole fra Mije Čuića
Bukovica 227, 80240Tomislavgrad
S naznakom „Za javni poziv“

Pozivamo roditelje da prijave za produženi boravak predaju najkasnije 15 dana od objave Javnog
poziva kako bi se mogle pravovremeno poduzeti sve pripremne radnje za početak rada produženog
boravka. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti na broj telefona: 063/361-211.

zahtjev za produženi boravak

Preuzmi

Predsjednica Školskog odbora:
Lucija Krajina