Radni sastanak na temu „ Kurikularna reforma „ održan je 10. ožujka 2021. godine u Vitezu. Sastanku su nazočili: Ivan Vukadin, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Zdenko Ćosić, predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Gordana Nakić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Ružica Mikulić, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, Ana Andrić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa ŽP, Zoran Matešević, pomoćnik ministra obrazovanja, znanosti, kulture i športa SBŽ, Katarina Velte, tajnica ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa SBŽ, Jadranka Bošnjak, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje ŽZH i HBŽ, Željko Ćorić, ravnatelj Zavoda za školstvo HNŽ, Tomislav Volarić, voditelj IT centra Sveučilišta u Mostaru i Franjo Vučić, pravnik istoimenog IT centra.

Iako je svima dobro poznato da su postojeći Nastavni planovi i programi zastarjeli i da ih treba mijenjati, rezultati programa PISA 2018 (program za međunarodno ocjenjivanje učenika u dobi od 15 godina u oblastima matematike, čitanja i prirodnih znanosti) i TIMSS-a (međunarodno ocjenjivanje i istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja za učenike četvrtih razreda) potvrdili su potrebu za žurnim revidiranjem postojećih nastavnih planova i programa prelaskom na ishode učenja, jednako kao i potrebu za usvajanjem novih pristupa poučavanju i vrednovanju. Nastavni plan i program je još uvijek usmjeren na sadržaj, a trebao bi biti fleksibilan i usmjeren na dijete. Ovakav način učenja djece, fokusiran na pamćenje, postavlja pitanje: Čemu učiti djecu?, Pamtiti ili misliti?. Cilj je razvijanje kritičkog mišljenja kod djece. Pandemija i prelazak na nove oblike izvođenja nastave stavile su na ispit ne samo metode poučavanja i tehnološke pretpostavke već i posjedovanje ključnih kompetencija i funkcionalnih znanja kod nastavnika i učenika. Iz toga je jasno kako je krajnji trenutak za poduzimanje nužnih mjera koje obrazovanje trebaju učiniti kvalitetnijim i svrsishodnijim.

Na sastanku je dogovoreno da u reformu obrazovanja trebaju krenuti sve županije koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Nositelj ovog procesa biti će Zavod za odgoj i obrazovanje koji će imati ulogu koordinatora u procesu izrade prijedloga novog kurikuluma u suradnji s resornim županijskim ministarstvima obrazovanja, Zavodom za školstvo i Sveučilištem u Mostaru. Nakon usuglašavanja svih detalja oko izbora radnih skupina koje će biti zadužene za izradu predmetnih kurikuluma, raspisat će se Javni poziv za izbor članova radnih skupina koji će nakon metodološke obuke za izradu kurikuluma pristupiti izradi predmetnih kurikuluma.

Vlada HBZ