Pronađen je ključ u Oplećanima.

Vlasnik/ca se može javiti na broj: 063 179 195.