Potrebna je ženska osoba za pomoćni rad u kuhinji, u restoranu kod Kölna.

Sve detaljnije informacije na telefon: +49 170 540 34 66.