Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i prihvaćene najpovoljnije ponude, s poduzećem Omazić d.o.o Livno potpisan je Ugovor o izgradnji distribucijskog cjevovoda zaselaka Sulića Brig i Studena Vrila.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 163.062,90 KM s rokom izvođenja od 90 kalendarskih dana, priopćeno je iz Općine Tomislavgrad.