Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru (RPG i RK) u matičnim općinama i gradu 31.03.2021. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće imati mogućnost ostvariti pravo na federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem trenutno važećeg Pravilnika.

Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina i grada izdaju  P-1 obrazac za proizvodnje koje su ažurirane, s tim da su poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju:

-mliječnih krava u sustavu otkupa mlijeka

-proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka

– uzgoj rasplodne stoke ( junice)

– uzgoj goveda u sustavu krava – tele

– uzgoj izvornih zaštićenih pasmina

obvezni sami upisati brojeve ušnih markica na P-1 obrascu za muzna grla koja su u sustavu otkupa mlijeka, kao i za sva grla koja su predmet poticaja u naprijed navedenim proizvodnjama, te uredno popunjen P-1 obrazac, sa svim podatcima koji se traže u istom, dostaviti u Pisarnicu Vade HBŽ (soba broj 3).

Za predani P-1 obrazac s dokumentacijom, poljoprivredni proizvođači će dobiti potvrdu Pisarnice s datumom prijema, kako bismo izbjegli sve probleme oko predaje istih u tekućoj godini.

Pri podnošenju P-1 obrasca za proizvodnju kravljeg, ovčjeg ili kozjeg mlijeka potrebno je  priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Kopiju putovnica za goveda na ime klijenta
  2. Kopiju ugovora sa registriranim otkupljivačem/prerađivačem kojem isporučuje mlijeko
  3. Kopiju Privitka V ( Potvrde o provedenim obveznim mjerama)
  4. Porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja, izdano u 2021. godini (obrti i d.o.o. trebaju porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje Uprave za neizravno oporezivanje da nisu u sustavu PDV-a ili ako jesu da nemaju poreznih dugovanja za 2020. godinu izdato u 2021. godini)