Obavještavamo stanovnike općine Tomislavgrad da je Zakonom o  zaštiti od požara i vatrogastvu, općinskom Odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka STROGO ZABRANJENO  loženje vatre na otvorenom prostoru (u blizini  šuma, stambenih, gospodarskih i drugih objekata, usjeva, nasada voćnjaka, pored prometnica te na trasama elektroenergetskih vodova).

Ako primijetite da je vatra bez nadzora i da se nekontrolirano širi dužni ste odmah o tome obavijestiti vatrogasce na telefon broj 123, policiju na telefon broj 122 i operativni centar civilne zaštite na broj 034/356-449.

Protiv osoba koje se ne budu pridržavale navedene zabrane bit će pokrenut prekršajni postupak (predviđene su novčane kazne u iznosu do 1000 KM).

Stožer civilne zaštite općine Tomislavgrad