U sklopu skore skupne izložbe umjetnika i slikara StifungaRheine leben Basel“ su i slike našega Duvnjaka Milana – Bojkića. Riječ je o prodajnoj izložbi koja će biti održana 27. i 28. kolovoza u Baselu (Birsstrasse 16).

Posjetitelji će na ovoj izložbi moći vidjeti 20-ak Bojkićevih radova: ulja na platnu, akvarela i crteža iz opusa “Moje tople i teške boje“.  Preokupacija njegovoga likovnog stvaralaštva su apstrakcije, pejzaži i portreti – čovjek kao središte zbivanja.

Bojkić je našoj publici poznati i kao pjesnik koji njeguje lirski izričaj i u čijim pjesmama su često zastupljeni motivi njegovoga rodnog zavičaja. Autor je stihozbirke Tebi, voljeni grade! koja je objavljena 2020.

Ako ste u Baselu tih dana, pogledajte izložbu našega Milana Bojkića, autoru će to biti od velikoga značaja.

Tomislavcity