Foto: Tomislavcity

Skupština Hercegbosanske županije zakazala je X. po redu sjednicu Skupšine koja će se održati 10. srpnja 2024. godine s početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 16. travnja 2024. godine i zapisnika s I. posebne (s javnošću) sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 24. svibnja 2024. godine.
 2. Prijedlog zakona o lovstvu Hercegbosanske županije
 3. Prijedlog Odluke o namjeni sredstava ostvarenih od zakupa, promjene namjene, zamjene i koncesije poljoprivrednog zemljišta
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
 5. Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Hercegbosanske županije
 6. Odluka o prijenosu prava i obveza
 7. Odluka o imenovanju privremenog radnog tijela – Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za zastupnike Skupštine Hercegbosanske županije
 8. Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva Hercegbosanske županije za 2023. godinu
 9. Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Izmjena i dopuna Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2023. godinu
 11. Zastupnička pitanja.

Skupština HBŽ/ Tomislavcity