[insert_php]
function setPostViewsManually($postID, $viewCount) {
$count_key = ‘post_views_count’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
update_post_meta($postID, $count_key, $viewCount);
}

setPostViewsManually(get_the_ID(), 227);
[/insert_php]

Na temelju Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Općinski načelnik sačinjava i objavljuje konačnu listu kandidata za prijem vježbenika s visokom stručnom spremom.

Listu možete pogledati ovdje

tomislavgrad.gov.ba