[insert_php]
function setPostViewsManually($postID, $viewCount) {
$count_key = ‘post_views_count’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
update_post_meta($postID, $count_key, $viewCount);
}

setPostViewsManually(get_the_ID(), 133);
[/insert_php]

Udruga pčelara “Duvanjski vrisak” organizira u petak, 9. ožujka u 17 sati, izvještajnu skupštinu koja će se održati u dvorani županijske skupštine u Tomislavgradu. 

Na skupštini će pored izvješća o radu biti razmatrana i tekuća pitanja.

Svi su dobro došli!