U srijedu, 6. 3. 2019., u Intera TP u Mostaru održan je sastanak predstavnika Asocijacije poduzetnika Mostar (APH) i Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP). Tema sastanka bilo je poslovno okruženje i ispitivanje mogućnosti zajedničkih aktivnosti ovih dviju udruga na poboljšanju uvjeta poslovanja u idućem periodu.

Na sastanku, na kojem su ispred APH bili: predsjednik UO  Damir Vidačak, Vlado Jerkić, Helena Lončar i Ines Sesar, a ispred UGP-a: predsjednik UO Damir Vican, dopredsjednik UGP-a Pero Lončar i tajnik Stjepan Bago, dogovorene se neke zajedničke aktivnosti po pitanju poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, a jedna od njih je i održavanje sastanka na ovu temu s predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH.

Na tom sastanku, a u skladu sa zaključcima s Tematske skupštine UGP-a koja je održana u prosincu 2018. godine i na kojoj su pored članova UGP-a bili i predstavnici još devet Udruga i Udruženja gospodarstvenika i poslodavaca iz FBiH, predložit ćemo kolegama iz UPFBiH organiziranje skupa predstavnika svih Udruga i Udruženja gospodarstvenika i poslodavaca iz BiH na temu poslovnog okruženja, sa kojeg bi se mjerodavnim tijelima javne uprave i institucijama uputili zaključci s konkretnim prijedlozima poboljšanja uvjeta poslovanja u BiH.

abcportal.info