Na području Hercegbosanske županije, točnije u Tomislavgradu, nedavno je registrirana udruga, tj. nevladina organizacija – Edukacijsko savjetodavni centar Magis.

Centar su osnovale, i u njemu će djelovati, Silvija Jurčević (psihologinja), Anita Krišto (edukacijska rehabilitatorica), Kristina Mladina (logopedinja) i Božana Delać (pedagoginja).

Educijsko savjetodavni centar „Magis“ osnovan je s ciljem unaprjeđenja mentalnog zdravlja, pružanja psihosocijalne podrške, unaprjeđenja i poboljšanja perinatalne, natalne i postnatalne skrbi, brige za ljudsko zdravlje, te osiguravanja edukacija za djecu, mlade i odrasle.

Naše ciljeve nastojat ćemo ostvariti putem preventivnog rada, organiziranjem predavanja, edukacija i radionica, provođenjem kvalitetnih projekata u zajednici, informiranjem javnosti putem medija te izravnim radom s klijentima koji uključuje dijagnostiku, terapijski rad i savjetovanje.

Vrijednost jedne ovakve udruge na području našeg grada prepoznala je i Općina Tomislavgrad, stoga zahvaljujemo općinskom načelniku Ivanu Vukadinu i predsjedniku Općinskog vijeća Luki Krstanoviću na podršci i pomoći, te gospodinu Iliji Bagariću Lili koji nam je ustupio klupske prostorije HNK Tomislava na korištenje.

Prvi projekt centra „Magis“ je tečaj za trudnice koji će se održati u prostorijama Doma zdravlja Tomislavgrad, a vode ga educirani stručnjaci – ginekolog, primalja, pedijatar i psiholog.

Tečaj će trajati 6 tjedana (svaki tjedan jedan susret), a počinje 3. 5. 2018. (četvrtak), u 18 sati.

Pozivamo sve trudnice (kao i one koje to planiraju postati), te buduće očeve, da nam se pridruže i uz stručnu pomoć se pripreme za porod i roditeljstvo. Svoje prijave šaljite nam na našu facebook stranicu, broj tel. 063 473 994 ili na e-mail centarmagis@gmail.com.

Tečaj za trudnice u potpunosti financira općinski načelnik.

 

Magis/Tomislavcity