CRVENICE MOJE

 

Otišo sam kao dijete

Otrgnu me tuđi svijete

Otišo sam u tuđinu

Ostavio Domovinu

 

Svoje selo Crvenice

Tvrde stijene i litice

I Studenu i Ričinu

Svoju dragu djedovinu

 

Zrake sunca one prve

Miris vriska i koprve

Bure malo sa Šćitara

Nostalgija srcem para

 

I sve ptice raspjevane

Mog djetinjstva sretne dane

Let orlova i šum potoka

I stoljetna gnijezda od poskoka

 

Zvuci zvona sa Brigova

Svako jutro moje selo bude

To je pjesma kakve nema

Za te moje dobre ljude

 

A tek zvijezde one naše

Iznad Draga što nam sjaju

Nigdje tako sijati ne mogu

Kao u mom rodnom kraju

 

Mislio sam da sam zadnji

Što ću kofer pakovati

Gorko uvjek zaplakati

Selo svoje ostavljati

 

Evo opet slike iste

Svi odoše ovih dana

Zanjemile raspjevane ptice

Prazno selo… Nema više dice…

 

Na tisuće noći sanjao sam snove ružne

Sela moga priče tužne

Sanjam gangu u Melbournu

I bećarac u Münchenu

A u Bernu gusle gude

Rodna grudo ti zavapi

Da ti vrati tvoje ljude

 

Ja ne čujem vlakove

Ja ne čujem tramvaje

Čujem zvono sela moga

Čujem pjesmu iz djetinjstva svoga

 

Tuđi svijet me umorio

Ja sam u njemu ostario

Dok si živa moja mati

Želim s tobom zapivati

 

Dosta mi je tuđeg svita

Dosta putovanja

Srce moje samo jedno

Crvenice rodno sanja

 

Autor: Bože Boća Radoš/Crvenice.com