Zavod za javno zdravstvo Hercegbosanske županije 25. srpnja obavio je uzorkovanje i analizu vode na sljedećim kupalištima: Buško jezero (plaža Marinovac), Mandek-Val (plaža Rastovača i plaža Batinića Brdo) te na rijeci Sturbi (Crna stina).

Rezultati istraživanih uzoraka vode za kupanje na navedenim lokacijama pokazali su da kvaliteta vode udovoljava Pravilniku o kakvoći voda za šport i rekreaciju, priopćeno je iz Zavoda.