Vlada Hercegbosanske županije na danšnjoj sjednici donijela je Odluku kojom je dana suglasnost na ugovor o prijenosu koncesije, odnosno na potpuni prijenos prava i obveza definiranih Ugovorom o koncesiji sklopljenog dana 19. 12. 2007. godine između Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i gospodarskog društva ”ĆURKOVIĆ” d.o.o.Kupres.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Dopuna programa poticaja gospodarstvu (obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu) u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa. Kako je Odluka Vlade o zabrani i ograničavanju kojom se zabranjuje rad ugostiteljskim objektima svih kategorija od  17. 3. 2020. godine na terenu bila višeznačno tumačena od strane poduzetnika, te je određeni broj poduzetnika obustavio rad i time pretrpio štetu, iako se spomenuta Odluka na njih nije odnosila, bilo je potrebno dopunama programa dati mogućnosti prijave i takvim poslovnim subjektima.

Jednoglasno je donesena Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe i projekte u svrhu potpore vjerskim zajednicama za 2021. godinu utvrđenih proračunom za 2021. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Nakon razmatranja prijedloga, Vlada je donijela Odluke o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora SŠ „Tin Ujević“ iz Glamoča na mandatno razdoblje od 4 godine.

Također, Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o provedenim revizijama u zdravstvenim ustanovama za 2020. godinu, te donijela i Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvještaja o razvoju s provedbom Strategije razvoja HBŽ za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vlada je donijela i  Odluku o odobravanju financijskih sredstava u svrhu financijske pomoći Udruzi umirovljenika HBŽ-a u iznosu od 5.000,00 KM za nastavak rada, priopćeno je iz Vlade.