Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2021. godinu i isti će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Također, davanjem suglasnosti Vlada je donijela i Odluku o izvršavanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za upošljavanje za tekuću godinu koji će uputiti u Skupštinu na daljnje postupanje.

Također, Vlada je donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2022. godinu u kojoj se osnovica za obračun plaća za državne službenike i namještenike, policijske službenike, uposlenike u osnovnim i uposlenike u srednjim školama za 2022. godinu  utvrđuje u bruto iznosu od 625,59 KM (neto 431,63 KM), a osnovica  za obračun plaća za dužnosnike Hercegbosanske županije (predsjednik Vlade, predsjedatelj Skupštine, zamjenici predsjedatelja Skupštine, ministri u Vladi, zastupnici u Skupštini, savjetnici i županijski javni pravobranitelj) za 2022. godinu utvrđuje se u bruto iznosu od 595,80 KM (neto 411,10 KM).

Vlada je donijela Odluku kojom daje ovlast ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Gordani Nakić da sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja, Županijskim odborom Hercegbosanske županije potpiše Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, a zbog isteka mandata, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o razrješenju ravnatelja Gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada, te usporedno s tim i Odluku o imenovanju ravnatelja spomenute škole kojom imenuje Antu Kutlešu, profesora tjelesne kulture za ravnatelja Gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada na mandat od 4 godine.

Primljeno je k znanju Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava „Tekući transferi – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Također, Vlada je primila k znanju Izvješće povjerenstva za koncesije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općina Glamoč i Bosansko Grahovo metodom poziva, odobravanju postupka  pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava Društvu hrvatskih književnika Herceg-Bosne u iznosu od 5.000,00 KM kao financijska pomoć za djelovanje i rad.

Na koncu sjednice Vlada je jednoglasno donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u svrhu nabave paketića za 160 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije.

Vlada HBŽ-a