Foto: Tomislavcity

Na temelju članka 3. stavak 1. Odluke o davanju u zakup Autobusnog kolodvora u Tomislavgradu, broj: 01-02-1623/19 od 26. 9. 2019. godine, Općinski načelnik Tomislavgrad, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup Autobusnog kolodvora u Tomislavgradu

Predmet zakupa je:

Autobusni kolodvor u Tomislavgradu, Trg dr. Franje Tuđmana b.b., koji se sastoji od:
1. – zatvorenog i izgrađenog poslovnog prostora Autobusnog kolodvora u prizemlju (uredski prostor, prostor za prodaju karata, prostor za garderobu, sanitarni čvor za osoblje) i javnog wc-a – 105 m2,
2. – čekaonice – 96,20 m2,
3. – peronske nadstrešnice ukupne površine od 816,00 m2,
4. – partera ukupne površine od 1800 m2.

Prostor iz točke I ovog Javnog natječaja daje se u zakup, u viđenom stanju, na period od pet (5) godina, računajući od dana potpisivanja Ugovora između korisnika poslovnog prostora i Općinskog načelnika, sa mogućnošću produženja u skladu sa Odluke o davanju u zakup Autobusnog kolodvora u Tomislavgradu.

Na Javnom natječaju mogu sudjelovati pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobusnih stanica u prijevozu putnika i koje su uplatile jamstvo kao osiguranje za ozbiljnost ponude.

Početna cijena zakupnine iznosi 900,00 KM mjesečno (u cijenu nije uračunat PDV), koja ne može biti uvećana za više od 50% od početne cijene zakupnine.

Ponuda za natječaj podnosi se na propisanom obrascu kojeg zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti na službenoj stranici Općine Tomislavgrad. /www.tomislavgrad.gov.ba /

Jamstvo u iznosu od 10.000,00 KM (desettisuća KM) uplaćuje se na JRR Općine Tomislavgrad, uplatni račun: 3380002210604367, budžetska organizacija: 1101111, šifra općine: 028, vrsta prihoda: 721 122.

Svoje ponude ponuditelji trebaju poslati u zatvorenoj kuverti na adresu Općinski načelnik Tomislavgrad, Mijata Tomića 108, Povjerenstvo za odabir, sa naznakom: ” Prijava na Javni natječaj za zakup Autobusnog kolodvora u Tomislavgradu – NE OTVARAJ”.
Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja u Večernjem listu BiH i na službenoj stranici Općine Tomislavgrad.
Ponude će biti javno otvorene u službenim prostorijama Općine Tomislavgrad, dana 11.12.2019. godine u 12:00 sati.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon: 034/356 – 442. Prostor se može pogledati po dogovoru svaki radni dan do isteka roka za podnošenje prijava.