Općina Tomislavgrad izvršila je isplatu novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne nepogode grada-tuče koja je pogodila dijelove Općine Tomislavgrad u srpnju 2017. godine.

Sredstva za isplatu novčane pomoći za saniranje dijela šteta osigurana su iz sljedećih izvora:

1. Općina Tomislavgrad ( Stožer C.Z.) 10.000,00 KM

2. Sredstva doznačena od Federalnog stožera civilne zaštite  30.000,00 KM

3. Sredstva doznačena od Vlade HBŽ-a 42.399,00 KM

Ukupno: 82.399,00 KM

Visina novčane naknade iznosi 58% od visine procijenjene štete na materijalnim dobrima u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba utvrđene od Općinskog povjerenstva na «Š» obrascima, koji su bili osnovica za izradu Elaborata o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nepogode grada-tuče u srpnju 2017. godine, priopćeno je iz tomislavgradske općine.