Foto: Freepik

U prvom kvartalu tekuće godine BiH je ostvarila ukupan obujam razmjene od 10,9 mlrd. KM, koja je manja za 2,75% odnosno 308,7 mil. KM u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Od toga ukupna vrijednost izvoza iznosi 3,95 mlrd. KM što je manje za 560 mil. KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uvoz u Bosnu i Hercegovinu je iznosio 6,94 mlrd. KM i veći je za 252 milijuna u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni portal Akta.ba donosi TOP 10 najvećih bh. izvoznika i uvoznika za prvih šest mjeseci 2024. godine.

Izvor: UNO BiH

Na prvom mjestu najvećih uvoznika za razliku od prethodne godine se našla kompanija Holdina. Ova kompanija se u 2023. našla na drugom mjestu kada su u pitanju najveći uvoznici.

Drugo mjesto je zauzela kompanija Global ispat koksna industrija (GIKIL) d.o.o.

Na listi TOP 10 najvećih bh. uvoznika za razliku od prethodne godine se našla i kompanija Bingo zauzevši deseto mjesto. Kada je riječ o najvećim izvoznicima za prvih šest mjeseci ove godine, i tu su se dogodile određene izmjene u odnosu na prethodnu godinu.

Izvor: UNO BiH

Na prvom mjestu se našla kompanija Alumina d.o.o., dok iza nje dalje slijedi kompanija TT KABELI d.o.o. Široki Brijeg. Kompanija ArcelorMittal koja je prošlu godinu završila kao najveći izvoznik ovaj put se našla na šestom mjestu.