Protekle subote uspješno je završeno jesensko pošumljavanje u organizaciji Šumarije Tomislavgrad.

Na pošumljavanje koje je počelo 17. listopada odazvao se rekordan broj stanovnika Općine Tomislavgrad, njih oko 200.

Površina novo pošumljenog područja je 75 ha. Lokalitet pošumljavanja su odjeli 71, 74 i 75 na Ljubuši.

Ukupno je posađena 153 000 sadnica.

Kulture koje su posađene:

-Crni bor (Pinus nigra)

-Bijeli bor (Pinus sylvestris)

-Divlja trešnja (Prunus avium)

Uprava i djelatnici Šumarije Tomislavgrad zahvaljuju se svim stanovnicima koji su sudjelovali u pošumljavanju i nadaju se da će se i za sljedeće pošumljavanje odazvati u ovolikom broju.

Šumarija Tomislavgrad/Tomislavcity