Od ožujka 2015. do travnja 2018. u državne institucije BiH zaposleno je čak 319 novih državnih službenika, piše Večernji list BiH. To je službeno potvrđeno iz Agencije za državnu službu nakon što je zastupnik u Parlamentu BiH Mirsad Mešić službeno zatražio informaciju o tome koliko je primljeno novih kadrova u državne institucije.

Izravni transferi

Spomenimo da su se sva zapošljavanja u državnim institucijama događala u razdoblju kada je Vijeće ministara BiH javno obećalo i uvelo moratorij na zapošljavanje novih osoba, što je bio jedan od uvjeta Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za dobivanje ostalih tranši kredita iz stand by aranžmana, potpisanog s vlastima u BiH. Treba podsjetiti kako je Vijeće ministara BiH moratorij na zapošljavanje uvelo u rujnu 2015. na svojoj 22. sjednici. U službenoj odluci stoji: – Institucije BiH nastavile su s mjerama štednje u vezi s bruto plaćama i naknadama troškova zaposlenih, a ostvarene su i dodatne uštede na materijalnim troškovima. Osim toga, donesen je moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH, osim u iznimnim slučajevima koje mora odobriti VM BiH. U tom smislu, institucije na razini BiH ispunile su sve dogovorene uvjete iz pisma namjere za realizaciju stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Ukupno izvršeni rashodi proračuna institucija BiH u prvoj polovini 2015. godine iznose 411,889.161 KM ili 43 posto u odnosu na usvojeni proračun za 2015. bez namjenskih sredstava, odnosno 34 posto u odnosu na korigirani, koji uključuje dodatna namjenska sredstva. U strukturi rashoda na proračunske korisnike odnosi se 404,695.901 KM ili 98,25 posto udjela u ukupnim rashodima. Izravni transferi s jedinstvenog računa riznice izvršeni su u iznosu od 7,152.260 KM ili 1,74 posto udjela, a rezerviranja u iznosu od 41.000 KM ili 0,01 posto udjela u ukupnim rashodima.

Koliko su se držali svoje odluke, govori podatak da je više od 300 novih državnih službenika primljeno u radni odnos i da se administracija, umjesto obećanoga smanjenja, konstantno povećava. Hoće li biti reakcije iz MMF-a na ovu, očito, prekršenu riječ bh. vlasti, pokazat će vrijeme.

Među posljednjim preporukama Europske komisije, koje su na 22 stranice poslane institucijama vlasti u BiH, spominje se kako se mora iduće godine u potpunosti dovršiti reforma javne uprave. U preporukama EK jasno je naglašeno kako javna uprava mora biti učinkovitija i lišena bilo kakvog političkog upliva i službenici koji budu birani na radna mjesta u javnoj upravi ne smiju dolaziti po političkoj liniji kao što je do sada bio čest slučaj.

Učinkovitost sustava

– BiH mora osigurati provedbu učinkovitog sustava upravljanja ljudskim resursima, posebice u zapošljavanju, izmijeniti Zakon o državnoj službi kako bi se smanjio rizik od politizacije državnih službi na svim administrativnim razinama, usvojiti nacionalni program za usklađivanje pravnih propisa s acquisom Europske unije – piše Europska komisija u danim preporukama institucijama vlasti u BiH. U reformi javne uprave BiH debelo kasni i probila je sve unaprijed zacrtane rokove. To pokazuju i rezultati istraživanja, nakon kojih je utvrđeno da bh. vlasti imaju velik problem s učinkovitošću u pripremi projekta reforme javne uprave, tako je da je s krajem 2016., od raspoloživih sredstava od 31 milijun KM, ugovorena vrijednost projekata 16,2 milijuna KM, više od 10 milijuna KM nalazi se na računu Fonda za postojeće planirane i nove projekte, a ta sredstva stoje rezervirana već dugo.

vecernji.ba