Danas su Kupresu federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić i načelnik općine Tomislavgrad Ivan Buntić popisali ugovore o sufinanciranju projekata koji su odobreni temeljem Odluke o izboru korisnika sredstava „Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta – 2024.“ i Odluke o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije” .
Nastavno na prethodno, Općini Tomislavgrad su u iznosu od 150.000 KM odobrena sredstva za projekt “Rehabilitacija lokalnih cesta Tomislavgrad – Letka i Tomislavgrad – Sarajlije” te 80.000 KM za projekt “Izrada fasade i zamjena otvora JU OŠ Ivana Mažuranića PŠ “Franjo Nevistić” Šujica”.