Jučer je u prostorijama hotela B&M Livno održan radni sastanak u povodu posjete izaslanstva EU-a Bosni i Hercegovini Hercegbosanskoj županiji. Tema sastanka je bila uloga županija u procesu europskih integracija BIH – trenutno stanje i buduće obveze.

Sastanku su, osim predstavnika izaslanstva EU-a na čelu s Janom Snaidaufom, šefom Odjela za politička i ekonomska pitanja, nazočili i predstavnici Direkcije za europske integracije BIH i Ureda za europske integracije FBiH.

Sastanku su nazočili predstavnici ministarstva i tijela uprave Vlade Hercegbosanske županije, kao i predstavnici Skupštine Hercegbosanske županije, koji imaju aktivnu ulogu u ispunjavanju obveza na području europskih integracija iz županijske nadležnosti.

Kroz prezentacije o dosadašnjim i budućim aktivnostima Bosne i Hercegovine na putu prema članstvu u Europskoj uniji, predstavnici izaslanstva EU-ai Direkcije za europske integracije upoznali su predstavnike naše županije o obvezama koje, nakon predaje odgovora na Upitnik Europske komisije, očekuju županijsku razinu vlasti u BiH.

EU koordinator za Hercegbosansku županiju, Ante Semren je upoznao nazočne s načinom na koji institucije Hercegbosanske županije ispunjavaju sve obveze po pitanju europskih integracija BIH iz županijske nadležnosti.

Kroz razmjenu mišljenja svih sudionika sastanka, ustanovljena je potreba za nastavkom razvijanja kvalitetne suradnje i komunikacije između svih razina vlasti u BIH na području europskih integracija, kao i jačanje kapaciteta, posebno na županijskim razinama vlasti, kako bi iste mogle adekvatno odgovoriti na sve izazove koje donosi  proces pristupanja BiH Europskoj uniji, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.