Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad.

Članovi Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad imenuju se na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Prijavu s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa u ”Službenim novinama Federacije BiH”, na adresu:
Općina Tomislavgrad, Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad s naznakom:
”Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad ” NE OTVARATI.

Prijave se dostavljaju kao preporučena pošiljka ili osobno putem prijemnog ureda Općine Tomislavgrad (Centar za usluge građanima – šalter sala).

Nepravodobna i nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

 

Download (PDF, Unknown)