Zbog radova na postrojenjima, u petak 19. lipnja,  od 10:30 do 11 sati električne energije neće imati potrošači na području: Ćavarova Stana, Srđana, Rašćana, Mandina Sela, Lipe, Kongore, Borčana, Omolja, Seonice i Crvenica.

Također, u petak 19. lipnja, u 11 sati, na području Lipe u probni rad će biti pušteni novoizgrađeni elektroenergetski objekti: Trafostanica Lipa 2 i priključni dalekovod. Svaki dodir s objektima, zbog prisustva visokoga napona, može biti opasan po život, upozoravaju iz Elektra.

Iz Elektra mole potrošače za razumijevanje.