U utorak, 16. lipnja 2020. godine održat će se dvadeset deveta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u zgradi Općine, s početkom u 10,00 sati.
Na dnevnom redu naći će se šesnaest točaka:

1. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad, održane 12. svibnja 2020. godine,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2020. godinu s Izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad od 1.1. 2020. do 31. 3. 2020.godine,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu objekata iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Tomislavgrad,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra (3 prijedloga),
5. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske parcele (4 prijedloga),
6. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog oglasa-licitacije,
7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja upisanog prava raspolaganja i posjeda Šumske uprave Duvno i upisu prava vlasništva u korist Općine Tomislavgrad,
8. Prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju 4 mini hidrocentrale na rijeci Šujici, općina Tomislavgrad,
9. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad za 2019. godinu,
10. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad, za 2019. godinu,
11. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu JU Dječji vrtić Tomislavgrad, za 2019. godine,
12. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad za 2019. godinu,
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti, Udruzi za zaštitu prirode i okoliša „Kongora“, na projekt „Arheološkog istraživanja i zaštite delmatske gradine na Libu“,
14. Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka za ostvarivanje prava za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Tomislavgrad (Mjera I i Mjera II za mjesec travanj), a po Odluci o donošenju mjera za potporu pravnim i fizičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa (COVID-19),
15. Izvješće o stanju sigurnosti na području odgovornosti Policijske postaje Tomislavgrad za 2019. godinu i Izvješće stanja kriminaliteta na području odgovornosti PU Tomislavgrad za 2019. godinu,
16. Aktualni sat.

tomislavgrad.gov.ba