Lječilište “Reumal” iz Fojnice poslalo je demanti na tekst fra Mate Tadića koji je objavljen na našim stranicama. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

DEMANT na tekst objavljen na web portalu Tomislavcity TC

Poštovani,

Dana 31.01.2022. na Vašem web portalu objavljen je tekst pod naslovom Jesu li u fojničkom lječilištu „Reumal“ dostupni samo tv programi iz Saudijske Arabije?!, a na osnovu informacija dobijenih od strane izvjesnog Mate Tadića.

Kao ozbiljna i respektabilna rehabilitaciona ustanova, s gnušanjem odbijamo sve kvalifikacije izrečene od strane našeg pacijenta Mate Tadića plasirane javnosti putem Vašeg portala.

Nepoznati su nam razlozi negativnog pisanja o Lječilištu „Reumal“ Fojnica o navodnoj, kako autor kaže, „prisilnoj arabizaciji prostora“ posredstvom preovlađujućih televizijskih kanala iz Saudijske Arabije, o nemogućnosti praćenja regionalnih i drugih stranih kanala potkrijepljeno tvrdnjom nekog navodnog zaposlenika da je to odnedavno „politika kuće“.

Puno gluposti i neistina izrečenih i prosutih u medijski prostor.

Ako se Moja TV kao medijski proizvod najvećeg bosanskohercegovačkog operatera BH Telekoma može poistovjetiti sa gore navedenim tvrdnjama Mate Tadića, onda je uprava Lječilišta na čelu sa predsjednikom Upravnog odbora, Hrvatom – katolikom, načinila „ozbiljan politički propust“.

Zašto je priča o „prisilnoj arabizaciji prostora“ trebala Mati Tadiću?

Poznati su nam razlozi, ali za razliku od Mate Tadića, čuvajući njegov dignitet i moralni integritet mi nikada nećemo reći ni jednu ružnu riječ na račun naših pacijenata jer je to za nas etički neprihvatljivo.

U prilogu ovog demanta dostavljamo fotografije sa popisom svih TV kanala koji stoje na raspolaganju gostima Lječilišra „Reumal“ Fojnica.

Molimo Vas da ovaj demant objavite u cijelosti, zajedno sa priloženim fotografijama.

S poštovanjem,

Uprava Lječilišta „Reumal“ Fojnica

Foto: Uprava Lječilišta „Reumal“ Fojnica