U Federaciji BiH za dva programa sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurana su sredstva u iznosu od 61 milijuna KM, a kojim je planirano obuhvatiti 11.500 nezaposlenih osoba.

Riječ je o „Programu sufinanciranja zapošljavanja 2022“ koji je namijenjen poslodavcima, te „Programu samozapošljavanja Start Up 2022“ na koji apliciraju fizička lica tj. nezaposlene osobe.

Javni pozivi Federalnog zavoda za zapošljavanje bit će otvoreni idući tjedan, a apliciranje na oba programa bit će dostupni isključivo putem web portala Zavoda (www.fzzz.ba) u meniju Projekti.

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje ističu da će „Program sufinanciranja zapošljavanja za 2022“ za poslodavce biti otvoren od 14. do 16. ožujka, u terminu od 8 do 16 sati, a predviđa zapošljavanje najmanje 9.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH i za tu namjenu predviđeno je 45 milijuna KM.

Korisnici tog programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obveze na temelju poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga na temelju doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o financijskoj konsolidaciji.

Ciljne grupe su mladi bez radnog iskustva – pripravnici, žene, osobe do 35 godina s radnim iskustvom/stažom, osobe s više od 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci i više, te osobe nižih i bez kvalifikacija, kao i razvojačeni branitelja.

U Programu ne mogu sudjelovati poslodavci koji su koristili kreditna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda, a nisu ispoštovali obveze u skladu sa zaključenim ugovorima, zatim poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa ili koji nemaju potpisan sporazum s Poreznom upravom o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni.

Javni poziv za „Program samozapošljavanja Start Up 2022“, koji je namijenjen nezaposlenim (fizičkim osobama), bit će otvoren od 16. do 18. ožujka, u terminu od 8 do 16 sati.

Namjera tog programa je potaknuti najmanje 2.500 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti/društva, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u pokrenutim djelatnostima.

Ciljna grupa su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, bez obzira na stupanj obrazovanja i starosnu dob, a koje će nakon prijave na Javni poziv registrirati i održati djelatnost/društvo u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Za njegovo provođenje Federalni zavod za zapošljavanje planirao je sredstva od 16 milijuna KM. Od tog iznosa za mlade do 30 godina planirana su sredstva od 4.000.000 KM, te za žene bez obzira na dob, radno iskustvo i stupanj obrazovanja 3.000.000 KM, dok će za samozapošljavanja osoba, bez obzira na spol, dob, radno iskustvo i stupanj obrazovanja biti izdvojeno 5.500.000 KM, te za razvojačene branitelje 500.000 KM.

Za mjeru „Druga prilika“ predviđena je 3.000.000 KM.

U Programu ne mogu sudjelovati osobe koje su na osnovu javnih poziva u protekle tri godine koristile poticajna sredstva iz mjera za pokretanje samostalne djelatnosti/društva.

Detaljnije informacije i oba programa koje provodi Federalni zavod za zapošljavanje u suradnji s županijskim službama za zapošljavanje dostupni su na internet stranici Zavoda (www.fzzz.ba), najavljeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.