Javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu HBŽ jesu djelatnosti, poslovi, programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima športa od značaja za Hercegbosansku županiju, sukladno Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa (“Narodne novine Hercegbosanske Županije”, broj: 10/14., 1/19. i 2/19.).  Sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu u okviru Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa koristit će se u skladu sa člankom 28. Zakona o izvršavanju Proračuna HBŽ i Programom utroška transfera Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2024. godinu koji će, na temelju uvjeta i kriterija iz ovog Poziva, te prispjelih prijava utvrditi Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji športskih aktivnosti (športski klubovi, udruženja iz oblasti športa, športski savezi, športski klubovi invalidnih osoba i športaši pojedinci), čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:

REDOVNI PROGRAM

 1. Natjecateljski šport
 2. Školski šport;
 3. Športska rekreacija (šport za sve);
 4. Sport osoba s invaliditetom;
 5. Adaptacija, sanacija i izgradnja športskih objekata;
 6. Nabava specifične opreme i rekvizita za športska udruženja
 7. Organiziranje prigodnih kup natjecanja.

DODATNI PROGRAMI

 1. Stipendije mladim perspektivnim športašima;
 2. Organizacija prigodnih športskih natjecanja i manifestacija;
 3. Organizacija službenih županijskih, federalnih i državnih prvenstava;
 4. Sudjelovanje na službenim međunarodnim natjecanjima;
 5. Organizacija službenih međunarodnih prvenstava.

Poziv ostaje otvoren do 02. srpnja. 2024. godine do 16:00 sati. Sve detalje ovog Javnog poziva kao i prijavni obrazac možete preuzeti u rubrici Javni pozivi  OVDJE.

Vlada HBŽ