Priprema odgovora na dodatna pitanja Europske komisije odvija se istom procedurom kao i u slučaju Upitnika. Cjelovite odgovore BiH činit će doprinosi nadležnih institucija na svim razinama vlasti, kazala je za Fenu glasnogovornica Direkcije za europske integracije Marina Kavaz-Siručić.

Po njezinim riječima, institucije sa svih razina vlasti su već unijele doprinose u informacijski sustav napravljen da podrži ovaj zadatak i olakša razmjenu pisanog materijala između velikog broja sudionika u ovom poslu.

Predsjedatelj i zamjenici radnih grupa u sustavu koordinacije sada analiziraju doprinose i pripremaju radne verzije odgovora BiH na dodatna pitanja Europske komisije, o kojima će se pripadajuće radne grupe izjašnjavati, navodi Kavaz-Siručić.

Nakon što radne grupe okončaju svoj dio posla, slijedi verifikacija odgovora, razmatranje eventualno nefinaliziranih odgovora u forumu Komisije za europske integracije, prijevod, verifikacija prevoda, potvrda Vijeća ministara BiH i u konačnici dostavljanje odgovora na dodatna pitanja Europskoj komisiji.

Kavaz-Siručić napominje da je Europska komisija u metodološkim napomenama uz dodatna pitanja kazala da bi cijenila da odgovore dobije u roku od tri mjeseca, što je kraj rujna, odnosno početak listopada.

Neosporno je da institucije imaju prethodno iskustvo u odgovaranju na Upitnik, da je cjelokupan sustav uhodan i da je ovaj posao realno moguće uraditi u tromjesječju. No, na pitanje hoće li takva dinamika biti i realizirana, nitko ne može dati pouzdan odgovor. Kao i tada, i sada je od rokova mnogo važniji sadržaj odgovora, zaključila je Kavaz-Siručić.

Europska komisija je 20. lipnja proslijedila dodatna pitanja u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Kako je tada priopćeno iz Direkcije za europske integracije, dodatna pitanja čine 20 % pitanja iz Upitnika dostavljenog u prosincu 2016. godine.

Sličan omjer dodatnih i pitanja u Upitniku imale su i države u regiji. Najviše dodatnih pitanja (106) odnosi se na politički kriterij, dok je u ekonomskom kriteriju Europska komisija postavila 33 dodatna pitanja. Slijede poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje (43), poglavlje 14. –Transportna politika (39), te poglavlje 26. – Obrazovanje i kultura (36)…

Svrha dodatnih pitanja je pojasniti prethodno dostavljene odgovore, utvrde promjene u odnosu na odgovore na Upitnik i uključe podatke za 2017. koji ranije nisu mogli biti prikupljeni.

Podsjećanja radi, europski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uručio je početkom prosinca 2016. godine predsjedatelju Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću Upitnik Europske komisije, koji je sadržavao 3.242 pitanja grupirana u politički i ekonomski kriterij te 33 poglavlja pravne stečevine Europske unije.

Odgovori Bosne i Hercegovine na Upitnik uručeni su predstavnicima Europske komisije 28. veljače ove godine na svečanoj ceremoniji u Sarajevu. Upitnik je instrument kojim se Europska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a odgovori na pitanja iz Upitnika su jedan od izvora informacijakoje će Europska komisija u tome koristiti.

Fena