Centar za građansku suradnju Livno, Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava i Švedski sindikat IF Metall organiziraju sastanak za predstavnike sindikata, na temu: “Sigurnost i zaštita radnika na radu i edukacija sindikalnog članstva – Iskustva švedskog sindikata IF Metall i mogućnost primjene u Bosni i Hercegovini“.

Sastanak će biti održan u petak, 11.10.2019, s početkom u 11:00 sati u hotelu Park.

Uvodničari na sastanku će biti Jasmin Ćosić i Branka Šarenac Cvijetić, iskusni sindikalisti iz švedskog sindikata IF Metall; Muhamed Mahmutović, predsjednik kantonalnog odbora USK Saveza samostalnih sindikata BIH, Vjekoslav Markota, predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a ŽZH i Kata Iveljić, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala FBIH, navode u Centru za građansku suradnju Livno.

Švedski IF Metall podržava rad Centra za građansku suradnju i Koalicije od 2012. godine i ovo je šesti zajednički sastanak sa švedskim sindikalcima.  Inače, IF Metall je sindikat Švedske industrije. Danas broji 325 000 članova od čega gotovo četvrtina žena, čime je IF Metall treće najveće žensko udruženje u sindikalnim organizacijama. Zastupljen je u svim granama industrije od kemijske, metalne, rudnika sve do manjih kompanija sa po nekoliko zaposlenih. Obuhvaća 40 centralnih kolektivnih ugovora od kojih je najzatupljeniji tehnički kolektivni ugovor kojim je pokriveno oko 140 000 članova. Sindikalna organizacija IF Metall je raspodijeljena preko čitave Švedske i ima 36 grana po regijama. Jedna od glavnih smjernica djelovanja jeste da imaju punu podršku svoga članstva i pružaju punu podršku za sve svoje članove, organiziraju redovite edukacije svoga članstva, pružaju kompletnu pravnu pomoć i sve druge vrste pomoći radnicima koje su besplatne. If Metall je jedan od glavnih čimbenika koji utječu na švedsko društvo i političko upravljanje.

Centar za građansku suradnju Livno