Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje Javni poziv – sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga poljopri. proizvođača.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava registriranih udruga poljoprivrednih proizvođača s područja Hercegbosanske županije, za sufinanciranje projekata i aktivnosti.

Kompletni dokument javnog poziva pogledajte OVDJE

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-udruge poljoprivrednih proizvođača-2023.

Obrazac-za-prijavu-UDRUGE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA-2023.

Rok za dostavljanje prijava je do 19.10.2023. godine.

Prijave upućene nakon isteka navedenog roka neće biti razmatrane.

Prijave na javni poziv upućuju se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, na adresu:  Stjepana II Kotromanića 16, 80 101 Livno, s naznakom ”Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga poljoprivrednih proizvođača (ne otvarati)”.

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu ili na telefon 034/200-364, od 9-14 sati.