Županijski zavod za upošljavanje Livno obavještava sve korisnika kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da će danas,  11. svibnja 2020. godine biti izvršena isplata novčane naknade za mjesec travanj 2020. godine.

Županijski zavod za upošljavanje Livno