“Smiješ biti žalostan, smiješ gorko plakati, smiješ dopustiti da te zahvati bol i tjeskoba smiješ se požaliti… ali nikada ne dopusti da zbog patnje boli i duboke žalosti pomisliš da život nema smisla, da nema svjetla, da za tebe nema života.”
Tomislav Ivančić (Putevi puni nade)