Nemojte se obeshrabriti.
Čak i ako je mračno oko vas. Nemojte odustati, čak i ako imate dojam da hodate u tami.
Noću je prekrasno čekati svjetlo.

Moramo prisiliti zoru da se rodi. Izazovite, prisilite zoru da svane. To je jedino nasilje koje je dozvoljeno.

Don Ivan Terze

Foto: Tomislavcity