Federalna vlada utvrdila je na jučerašnjoj  sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u Parlament FBiH na razmatranje po skraćenom postupku jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu koji zahtijeva redovitu proceduru.

Te izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud FBiH, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Županijski sud Tuzla u vezi s utvrđivanjem ustavnosti člana 87. stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju, donio presudu kojom je utvrđeno da dio ovog člana Zakona (stav 5.) nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Izmjenama zakona nadležno federalno ministarstvo predložilo je brisanje spornog člana kojim se provodi presuda Ustavnog suda, do donošenja novih sustavnih zakona iz oblasti zdravstva.

Osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, usvajanjem ovih izmjena omogućeno je da zaposlenik koji ulazi u sustav zdravstvenog osiguranja po nekom drugom pravnom osnovu (naprimjer, rad kod novog poslodavca) može neometano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obveze u vrijeme kad je radio kod njega.

Naime, zaposlenik ne može trpiti umanjenje prava na zdravstveno osiguranje zato što mu raniji poslodavac nije uplatio doprinose za to osiguranje, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

jabuka.tv