Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete u Ulici kraljice Jelene te Općina Tomislavgrad kontinuirano radi na proširenju i rekonstrukciji javne rasvjete na brojnim lokacijama na području grada.
Izvođač radova bilo je poduzeće Marel electric d.o.o., a vrijednost istih iznosi 29.185,65 KM.