Radovi na izgradnji lovačke kuće u Lipskome gaju su u puno zamahu. Investitor izgradnje je Lovačka udruga Orlov kuk – Tomislavgrad. Prije same izgradnje valjalo je pripremiti teren i nasuti pristupni put do lokacije izgradnje. U samo nasipanje puta potrošeno je više od 300m3 materijala. Vrijedne i mirne ruke Milana Kneževića Pitića za upravljačem bagera zakopale su temelje buduće lovačke kuće i poravnale put tako da se do gradilišta bez problema može doći malim kolima.
Početkom mjeseca rujna krenuli su radovi na samoj gradnji kuće. Izliveni su temelji, mrtva deka i ozidana je prva etaža. Veličina objekta u tlocrtu bit će oko 80m2 skupa s terasom.

Nadamo se da će kuća, barem što se tiče grubih radova, biti završena do konca godine. Kako ova investicija iziskuje značajnija novčana sredstva, pojedini članovi i simpatizeri Udruge su već donirali novčane priloge za izgradnju kuće. Ovom prigodom molimo i ostale članove da se u skladu sa svojim mogućnostima odazovu svojim novčanim i materijalnim prilozima i potpomognu izgradnju lovačke kuće u Lipskome gaju, navode na svoj FB stranici Lovačka udruga Orlov kuk.

Lovačka udruga Orlov kuk