Počela je redovna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. 

Prva od predloženih tema u najavljenom obimnom dnevnom redu ove sjednice je Informacija Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji, s prijedlogom zapovijedi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Slijedi nekoliko zakona od kojih su neki upućeni u Parlament po skraćenoj, a drugi prema redovnoj proceduri.

Za razmatranje po skraćenom postupku predložene su izmjene i dopune Zakona o državnoj službi Federacije BiH, Zakona o namještenicima u tijelima državne službe, kao i Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata. Predlagači ovog posljednjeg akta su zastupnici Petar Galić i Ante Baković.

U redovnoj proceduri upućeni su Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu, Prijedlog zakona o šumama te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Dnevnim redom su također najavljeni Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH od 2018. do 2025. godine, Prijedlog odluke o usvajanju strategije zapošljavanja u Federaciji BiH, kao i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za isti period (Anex I).

BHRT

Foto: Ilustracija